Lidt historie fra Holstebro Adventistkirke

Syvende dags adventistmenighedens historie i Holstebro går tilbage til 1925, da den første menighed blev stiftet af pastor Andreas Guldhammer. I mange år mødtes man i lejede lokaler, men i februar 1963 fik man sin egen kirkebygning. Det var i 1959 man købte gartner Steffensens gamle grund på Platanvej. Og efter at man havde samlet de nødvendige penge ind, kunne man gå i gang med byggeriet. Med mange ivrige hænder og frivillige timer fra kirkens medlemmer kunne den nye kirke indvies uden gæld. Det beløb sig dengang til 61.000 kr. for kirkebygningen og 89.000 kr. for hele projektet med grund, bygning, haveanlæg og inventar. Der er 70 siddepladser i kirkesalen og plads til 25 i børne- og ungdomslokalet ovenpå.

Kirken har i årenes løb dannet rammen om mange aktiviteter, der foruden den ugentlige gudstjeneste om lørdagen, også har indbefattet bibeltimer og offentlige mødeserier , søndagsskole, børnebibelklub, spejderarbejde, julekoncerter, med mere. Den årlige Julekoncert er fremdeles meget populær og samler en fyldt kirke med naboer og venner. Og kirkedøren er altid åben for gæster, der ønsker at besøge kirkens gudstjenester eller andre kirkelige aktiviteter.
Adventistkirken i Holstebro har gennem årene været kendt for arbejdet for børn og spejdere og adskillige kristne bogsælgere el. kolportører, som har solgt mange bøger og blade i byerne i Vestjylland og oplandet. Fysioterapeut Chr. Nybo Jacobsen med klinik i Nørregade var i mange år forstander for kirken. Menigheden har ligeledes opfostret flere præster og missionærer, heraf pastorne Hans Jørgen og Børge Schantz, oversygeplejerske Else Schantz og kirkens nuværende præst Sven Hagen Jensen.