Sådan sang englene ved Jesu fødsel. Og sådan lyder det i mange kirker i december måned. Budskabet om fred ved Jesus Kristus er universelt. Det gælder alle mennesker, for det er ”en stor glæde, som skal være for hele folket” (Luk 2,10). Men frelsen som sådan er ikke universel. Tilbuddet er for alle, men frelsen og den indre fred kommer ved troen på Jesus Kristus (Rom 5,1.2). Den kommer til dem, som har Guds velbehag. Derfor er oversættelsen fra 1948 mere præcis og udelukker misforståelse: ”Og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag”.

Kan mennesker have Guds velbehag? Der er nævnt to personer i Bibelen, som har Guds velbehag. Den ene var Jesus selv, ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!” (Matt 3,17). Den anden er Enok, ”I tro blev Enok taget bort… for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud” (Hebr 11,5). Dette udvides i det følgende vers til at gælde alle, som tror. ”Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham” (Hebr 11,6). Troen og de handlinger, som følger af tro, er det, som behager Gud.

Vi opmuntres til at søge det, som behager Gud. ”Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne” (Rom 12,2). ”Lev som lysets børn… lad kun det gælde, som behager Herren” (Ef 5,9.10). ”Hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi, navn og elske hinanden, som han har påbudt os” (1 Joh 3,22.23). - Må du, som læser dette, have del i Guds fred her ved slutningen af 2015.

Sven Hagen Jensen