”Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller i brev fra os” (2 Thess 2,15).

Det ord, som er oversat fra græsk med ’overleveringer’, betyder ’ting, der er givet videre’ eller ’gået i arv’. Der er mange overleveringer eller traditioner, som er grundlagt på falske teorier; disse er fordømt i Bibelen, fordi de modsiger Guds sandhed. Fx sagde Jesus engang, ”Enhver plante, som min himmelske fader ikke har plantet, skal rykkes op med rode” (Matt 15,13).
Apostlen Paulus skelner mellem forskellige slags overleveringer. Han skriver til menigheden i Kolossæ, ”Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus” (Kol 2,8). Ikke alle overleveringer er det samme.
Overleveringerne i 2 Thess 2,15 var dem, der var givet videre af Kristus og apostlene. Han lærer os, at vi skal holde fast ved de overleveringer, som menigheden har modtaget ”i ord eller brev fra os”. Det drejede sig udelukkende om inspirerede lærdomme eller skrifter fra dem, som havde modtaget deres budskab fra Kristus og tjente menighederne på det tidspunkt. Eftersom der var mange falske lærere, der rejste omkring og forgiftede folks sind, gjorde apostlen en ekstra anstrengelse for at pointere, at ikke alle overleveringer og lærdomme er pålidelige.
Blot fordi nogen siger, ”Men kirken siger” eller ”min præst har sagt” er det ingen garanti for, at det er sandhed. Der er mange gode traditioner, men hvis de modsiger Guds ord, bør de lægges til side. Noget er i småtingsafdelingen; men når det gælder væsentlige lærdomspunkter, er det bedre at have et klart, ”Så siger Herren”.

Tilpasset fra Doug Batchelors 365 Amazing Answers to Big Bible Questions, s. 182