Bibelsk helgenkåring

Den 27. april kårede Pave Frans to af sine forgængere, Pave Johannes XXIII og Pave Johannes Paulus II, til helgener. En helgen er ifølge denne tradition en person, der har levet sit kristenliv, så han/hun er blevet et forbillede for andre. I katolsk teologi skal det godtgøres, at vedkommende har medvirket ved mirakler. Ligeledes tror man, at sådanne helgener kan gå i forbøn for andre, hvoraf Jomfru Maria er den ypperste. Ingen ved, hvor mange helgener, der er kåret i tidens løb. Men man kan gå ind på nettet og finde sin helgen online fra den liste, som den romersk katolske kirke har lagt ud. Det romerske Matyrilogium alene indeholder ca. 4.500 personer, som har fået status som helgener. I Danmark er der 36 navngivne helgener – lige fra Knud den Hellige i Odense til Skt. Trab, til hvem Timring kirke ved Herning er indviet.

Bibelen har en lidt anden indfaldsvinkel til helgenkåring. Det er interessant, at den kirke, der fører an med at kåre sine helgener, også omtales i Bibelen, som den magt, der underkuer de hellige. ”Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige” (Dan 7,25). Hvordan gør Gud mennesker hellige og dermed til helgener? ”Hellig dem ved sandheden; dit ord er sandhed” (Joh 17.17). ”Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget”. ”Og efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle”. – Med andre ord, de, der tager imod Kristi offer på korset og tager imod hans ords sandheder, bliver helliget og kaldet til at leve til Guds ære. Det er Gud alene, der helliger og kårer sine trofaste til at være arvinger i sit rige. Ikke ved vore fortjenester, men alene ved Kristi. ”Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus” (Åb 14,12). Her finder vi endetidens sande helgener, som kan føjes til listen over trosheltene i Hebr 11 og de mange andre, der gennem tiden har overgivet deres liv til Frelseren og ladet Helligånden gøre sit undergørende værk i deres liv.

Sven Hagen Jensen