Jesu himmelfart

”Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd” (Mark 16,19). - Dette var et afgørende øjeblik i frelses-planens forløb. Jesus kom til jorden og blev født som et spædbarn. Han voksede op og levede iblandt os. Han gik smertens vej til korset og gav sit liv for hver eneste en af os. Han opstod fra de døde og grave åbnedes (Matt 27,52). Han tilbragte endnu 40 dage med opmuntrende instruktion til sine efterfølgere. Dagen til afsked var kommet (Luk 24,51), - ikke en sorgens dag, men en løfterig dag (Luk 24,52). Han ville komme igen (Joh 14,1-3; ApG 1,9-11). Han ville sende sin stedfortræder til hjælp (Joh 16,7). Han ville i tanker og gerning være med sit folk alle dage indtil verdens ende (Matt 28,11).

Dagen for himmelfarten var kommet. En fantastisk begivenhed. Han blev taget til himlen, ”draget til Himmelen af en magt, der var stærkere end nogen jordisk tiltrækning” (DSM s.568). En sky af engle var kommet for at modtage og ledsage ham til hans himmelske hjem. Med sig havde han de opstandne fra de åbne grave ved hans opstandelse, som han ville præsentere for sin Fader som en førstegrøde (Se Ellen Whites vidunderlige beskrivelse i sidste kapitel af DSM). Hvilket triumftog! Englene havde glædet sig til at modtage deres sejrrige Konge. Lovsang og jubel fyldte himmelrummet i dette glædestog og musikken strømmede dem i møde, da portene til Guds stad blev åbnet for ærens Konge, så han kunne drage ind (Sl 24,7-10).

Dagen var kommet, da Jesus indtog sædet ved Guds højre hånd. Dette er ærens og autoritetens plads. Faderen modtog ham og forkyndte, at retfærdigheden var sket fyldest, Satan var besejret og at intet kunne rive de frelste ud af Guds hånd. Faderen omfavnede Sønnen, og de himmelske væsener faldt ned og tilbad ham. Jesus havde endnu en tjeneste at fuldføre. Hans trofaste børn på jorden stod i færd med at fuldføre den opgave, som Jesus havde påbegyndt, nemlig at forkynde evangeliet for alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Med Talsmanden, Den Hellige Ånd, kom kraften og visdommen til at udføre denne gerning. Og ved Guds trone har vi i dag vor Frelser, som ”helt og fuldt (kan) frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem” (Heb 7,15). Lad os med disciplene glæde os over, at Jesus er i himlen.

Sven Hagen Jensen